Privacy

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

GilPack kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten , GilPack, en/of omdat u zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GilPack verstrekt. GilPack kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw naam
  • Uw bedrijfsnaam
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM GilPack gegevens nodig heeft

GilPack verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk ( per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan GilPack uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening. 

HOELANG GilPack GEGEVENS BEWAART

GilPack bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaart indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

GilPack verstrekt uw persoonsgegevens allen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van GilPack worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens dei uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GilPack gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

GilPack maakt gebruik van Google analytics om bij te houden, hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van, GilPack bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op serves in de verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. GilPack heeft hier geen invloed op.

GilPack heeft Google geentoestemming gegeven om via GilPack verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN en VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar “ gilpack@gilpack.be “. GilPack zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

GilPack neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van, GilPack maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zij of ere aanwijzingen zijn dat van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door GilPack verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met GilPack op via gilpack@gilpack.be .

www.gilpack.be is een website van, GilPack.

GilPack is als volgt te bereiken:

VESTIGINGSADRES: KMO Park XL - Unit 7 | Prins Boudewijnlaan 21A | B-2550 Kontich

TELEFOON: +32 3 877 21 93

E-MAIL ADRES: gilpack@gilpack.be

Jobs

Momenteel zijn volgende vacatures open bij GilPack packaging systems:

Adres

KMO Park XL - Unit 7
Prins Boudewijnlaan 21A
B-2550 Kontich

Tel: +32 3 877 21 93
Fax: +32 3 877 25 67

E-mail: gilpack@gilpack.be

Route & Contactformulier
Privacy